Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Hồ sơ Công ty

POSCO E&C đang phát triển thành một công ty Kỹ Thuật và Xây Dựng toàn cầu, là một nhà cung cấp giải pháp tổng thể, tiến hành một loạt các dự án từ khâu thiết kế đến xây dựng và giám sát trên mọi lĩnh vực, bao gồm nhà máy, năng lượng, các công trình dân dụng, môi trường, phát triển và kiến trúc đô thị, dựa trên công nghệ tiên tiến và đam mê sáng tạo.

Tải xuống ấn phẩm

Thêm nữa