Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Thành tựu

Chúng tôi tự hào là công ty có cơ cấu tài chính vững mạnh nhất trong số các công ty xây dựng trong nước. Mức độ tin cậy của công ty chúng tôi được đánh giá bằng các chỉ số tín dụng cao. POSCO E&C đã giành được hạng A1 trong chỉ số CP, một tiêu chuẩn đánh giá tín nhiệm ngắn hạn, và cũng duy trì hạng AA- của chỉ số cổ phiếu công ty, tiêu chuẩn đánh giá tín nhiệm dài hạn.

Hơn nữa, chúng tôi cũng lần lượt đạt được các mức tín dụng hạng BBB- và Baa3 của S&P và Moody, hai trong số các tổ chức đánh giá tín dụng nổi tiếng, và các thứ hạng này là các chỉ số tín dụng cao nhất về về ngành xây dựng trên toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng trạng thái tín dụng cao bắt nguồn từ việc chú trọng quản lý minh bạch lâu dài của chúng tôi. Dựa trên cấu trúc tài chính vững chắc và sự hài lòng cao của khách hàng, chúng tôi có thể phát triển nhanh và mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình hàng năm trong nỗ lực trở thành công ty E&C toàn cầu.

Các Hợp Đồng Mới Ký Kết và Doanh Thu

Xếp hạng Năng lực Xây dựng và Doanh thu được đánh