Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Địa điểm

Trụ sở chính

Trụ sở chính

Địa chỉ
POSCO Corp., 180, Daesong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
Điện thoại
82-54-223-6114~5
Fax
82-54-223-6049

Trung Tâm Kỹ Thuật

Địa chỉ
307, Jungheung-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc

Trung Tâm Kỹ Thuật

Chi nhánh Songdo

Địa chỉ
POSCO E&C tower, 241, Incheon tower-daero, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc
Điện thoại
82-32-748-2114
Fax
82-32-748-4000

Chi nhánh Gwangyang

Địa chỉ
623, Geumho-dong, Gwangyang-si, Jeollanam-do, Hàn Quốc
Điện thoại
82-61-789-5200
Fax
82-32-789-5259

Chi nhánh Busan

Địa chỉ
Tầng 4, Tòa nhà Woori Bank B/D,120, Haewondae-Haebyunro, Haewondae-Gu, Busan, 612-824, Hàn Quốc
Điện thoại
82-51-749-0500
Fax
82-51-749-0599