Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Mua sắm Xanh

Định nghĩa và Phạm vi

Mua sắm các sản phẩm thân thiện với môi trường giúp giảm thiểu sự cạn kiệt của tài nguyên hoặc ô nhiễm môi trường, hoặc các sản phẩm ít tác động tới môi trường và cơ thể con người hơn các sản phẩm khác..

Mua sắm Xanh được Chứng nhận

  • GPT1Sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường
  • GPT2Sản phẩm được chứng nhận GR (Good Recycled)
  • GPT3Sản phẩm tiết kiệm năng lượng (Tỷ lệ hiệu suất tiêu thụ năng lượng 1-2, sản phẩm được chứng nhận tiết kiệm điện năng, trang thiết bị và nguyên vật liệu có hiệu suất năng lượng cao)

Mua sắm Xanh Nội bộ

  • GPT4Nguyên vật liệu giảm lượng chất độc hại (chì, thủy ngân, catmi, catmi hóa trị sáu, PCB, sợi amiăng, fomanđehit)
  • GPT5Nguyên vật liệu giảm lượng rác thải (đơn vị bao bì cải biến, mua sắm theo điều kiện tái sử dụng rác thải, thỏa thuận tái bổ sung, sản phẩm có thể sạc lại được, v.v.)
  • GPT6Sản phẩm khác (chất hấp thụ âm thanh có độ ồn thấp, sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường ở nước ngoài):

* Blue Angel (Đức), Eco Mark (Nhật Bản), EU Flower (EU), Environmental Choice (Canada), Green Seal / Energy Star (Hoa Kỳ)

Chính sách

POSCO Group thúc đẩy hệ thống mua sắm xanh theo một cách chiến lược nhằm luôn mang các sản phẩm chất lượng thân thiện với môi trường đến người tiêu dùng với mức giá tối ưu. Để đạt được mục tiêu này, POSCO nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc sau.

Thứ nhất, POSCO sẽ tuân thủ các quy định và hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình để bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên trong mọi hoạt động mua sắm.

Thứ hai, POSCO sẽ thiết lập mối quan hệ cộng tác xác định rõ ràng với các nhà cung cấp để thực hiện các chính sách liên quan tới môi trường của POSCO trong mọi hoạt động mua sắm.

Thứ ba, POSCO sẽ cam kết nỗ lực hết sức để làm việc với các nhà cung cấp tốt nhất nhằm mục đích sản xuất ổn định các sản phẩm thân thiện với môi trường, cải thiện chất lượng vững chắc và giảm tổng chi phí.

Quy trình

Tìm kiếm Sản phẩm Thân thiện với Môi trường
Tìm kiếm sản phẩm trong sáu loại sản phẩm chính
Điều hành một hệ thống cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường theo đề xuất của nhà cung cấp
Đăng ký Sản phẩm Thân thiện với Môi trường
Ghi nhãn thông tin thân thiện với môi trường trên từng sản phẩm
Ghi nhãn rõ ràng về tính thân thiện với môi trường
Thúc đẩy Mua sắm Xanh
Thẩm định bắt buộc về tính thân thiện với môi trường
Ưu tiên mua sắm các sản phẩm thân thiện với môi trường
Quản lý và Công bố Thành tích
Ghi nhận thành tích hàng tháng (theo loại sản phẩm và công ty)
Công bố điều này để mọi người trong và ngoài công ty được biết

Chính sách

Tập đoàn POSCO tích cực áp dụng hệ thống mua sắm xanh nhằm nâng cao giá trị của doanh nghiệp thông qua hoạt động thân thiện với môi trường để bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội. Nhằm mục đích này, tập đoàn đã khởi động các nguyên tắc chỉ đạo về mua sắm xanh từ tháng 7 năm 2002, và ưu tiên mua sắm sáu loại sản phẩm thân thiện với môi trường bao gồm: những sản phẩm được chứng nhận nhãn môi trường của Bộ Môi trường; những sản phẩm được chứng nhận nhãn Good Recycled của Bộ Công nghiệp và Tài nguyên; những sản phẩm tiết kiệm điện năng; những sản phẩm giảm nguyên vật liệu có hại; những sản phẩm giảm rác thải; và nguyên vật liệu hoặc sản phẩm không cháy được chứng nhận các nhãn môi trường ở nước ngoài.

Mua sắm Xanh Record

(millones KRW)

Loại 2008 2009 2010
Nhãn môi trường được chứng nhận 37,850 38,600 37,500
Chứng nhận Nhãn GR 976 1,135 1,002
Chứng nhận tiết kiệm điện năng 17,450 21,340 19,750
Chứng nhận giảm nguyên vật liệu có hại 4,286 4,775 3,500
Chứng nhận giảm rác thải 15 17 29
Khác 3,710 4,452 6,986
Tổng cộng 64,287 70,319 68,767