Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Chính sách và Mục tiêu

ĐIỀU LỆ VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA POSCO FAMILYChất lượng POSCO

 • CHẤT LƯỢNG ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI ĐEM LẠI SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT CHO KHÁCH HÀNG
 • Bên trong Khách hàng Tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách đáp ứng các nhu cầu tiềm tàng
 • Bên trong Cơ bản Loại bỏ rác thải bằng cách xem xét nhưng điều cơ bản và tiêu chuẩn
 • Bên trong Hợp lực Phát triển chuỗi cung cấp bằng niềm tin và giao tiếp

Chính sách về Chất lượng

POSCO E&C đóng góp cho xã hội bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng kinh doanh và tạo ra hiệu suất kinh doanh chất lượng và giá trị cho khách hàng có chất lượng hàng đầu qua việc thiết lập và triển khai hệ thống quản lý toàn cầu được tối ưu hóa.

 1. Chúng tôi tiến hành kinh doanh bằng cách tập trung vào khách hàng và tuân thủ ‘điều lệ về khách hàng’.
 2. Chúng tôi cải thiện hiệu quả và hiệu suất kinh doanh thông qua một cách tiếp cận và sự chuẩn hóa dựa trên quy trình.
 3. Chúng tôi thúc đẩy cải thiện hiệu quả không ngừng như một mục đích.
 4. Chúng tôi nỗ lực duy trì lợi ích đôi bên, tạo ra giá trị và cải thiện năng lực với các đối tác.
 5. Chúng tôi làm đúng việc theo đúng cách trên cơ sở quản lý đạo đức.

Chiến lược Quản lý Chất lượng

Giá trị Chính

 • Bên trong Khách hàng
 • Bên trong Cơ bản
 • Bên trong Hợp lực

Các chiến lược

 • Chủ động đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
 • Tăng cường các công trường dự án
 • Tăng cường khả năng của đối tác

Các Mục tiêu năm 2014

 • Đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của khách hàng.
  Cải thiện nhờ quá trình phân tích hiệu quả.
 • Đạt mục tiêu mức phạt bằng không từ Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông.
  Tiến hành đào tạo tại trụ sở chính và sàng lọc sơ bộ.
 • Khuyến khích các hoạt động tự cải thiện chất lượng.
  Trên 5.000 trường hợp mỗi tháng.
 • Nâng cao độ chín trong việc kiểm soát chất lượng.
  Số công trường trung bình trên toàn doanh nghiệp: 86 điểm.
 • Tăng cường đào tạo chất lượng cho nhà thầu phụ.
  Tiến hành đào tạo về các lĩnh vực kiểm soát chất lượng chuyên sâu tại cơ sở ít nhất 4 lần trong một năm.
 • Tiến hành chẩn đoán chất lượng của nhà thầu phụ.
  Ít nhất một nhà thầu phụ trong một năm.