Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Chính sách và Mục tiêu

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe

POSCO E&C theo đuổi mục tiêu không để xảy ra tai nạn qua việc quản lý quan tâm tới con người, theo đó chúng tôi suy nghĩ, kiểm soát và hành động bằng việc đặt an toàn và sức khỏe lên trước tiên.

  1. Chúng tôi, bao gồm tất cả thành viên và các đối tác, nỗ lực hết sức để ngăn ngừa tai nạn nghề nghiệp bằng cách triển khai quản lý an toàn và sức khỏe.
  2. Chúng tôi đánh giá các rủi ro từ công việc và thiết lập các biện pháp an toàn trước khi thực hiện mọi nhiệm vụ.
  3. Chúng tôi giảm thiểu các yếu tố không an toàn qua việc đảm bảo một môi trường làm việc thoải mái, quản lý nguồn nhân lực và biến việc dự báo nguy hiểm trở thành một thói quen.
  4. Chúng tôi thực hiện các biện pháp khẩn cấp và tiến hành cấp cứu ngay lập tức trong trường hợp xảy ra tai nạn nghề nghiệp. Chúng tôi điều tra nguyên nhân và tiến hành các biện pháp phù hợp để ngăn không để các tai nạn tương tự hoặc tai nạn khác xảy ra.

Các Mục tiêu Quản lý An toàn và Sức khỏe năm 2014

Số vụ tai nạn bằng không tại mọi công trường

Công ty E&C Toàn cầu Dẫn đầu Văn hóa An toàn Tiên tiến bằng việc Quan tâm tới Đời sống Con người.

Có sự tham gia của Tất cả mọi người Các hoạt động an toàn do đối tác dẫn dắt
Cải thiện Hành vi Không an toàn
Nội dung Chính
Tất cả nhân viên đều tham gia vào các hoạt động an toàn.
Cải thiện hành vi không an toàn.
Các hoạt động an toàn do nhà thầu phụ dẫn dắt.
Kiểm soát Tăng cường
Tất cả thành viên đều tham gia vào chương trình vùng trách nhiệm an toàn.
Nghiêm túc áp dụng hệ thống 'Phạt Phạm Quy Một Lần và Phạm Phạm Quy Ba Lần'.
Nhà thầu phụ bắt buộc tham gia với giá trị trên 5 tỷ won.
Công trường Dự án Đẹp
Nội dung Chính
Công trường sạch sẽ
Công trường thuận tiện
Công trường khỏe mạnh
Kiểm soát Tăng cường
Chia tất cả con đường vào công trường thành đường cho người đi bộ và đường cho xe đi.
Đảm bảo phòng đợi, phòng vệ sinh và nhà hàng có cùng chất lượng như loại dành cho nhân viên.
Đo huyết áp cho tất cả công nhân: tuần cách tuần