Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn quý vị đã truy cập vào trang web POSCO E&C của chúng tôi. Hãy gửi cho chúng tôi một yêu cầu và chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cảm ơn.

Tuyển dụng dành cho người nước ngoài khi có nhu cầu sẽ được thông báo tại trang web của chi nhánh nước ngoài hoặc trên các phương tiện quảng cáo tuyển dụng tại nước sở tại. Hồ sơ ứng tuyển gửi qua các phương tiện khác sẽ không được hồi đáp. Vì vậy, đối với các ứng cử viên nộp đơn cho vị trí làm việc tại Việt Nam vui lòng nộp theo hướng dẫn trên trang web của chi nhánh POSCO E&C tại Việt Nam. Trang web POSCO E&C này chỉ dành cho hồ sơ nộp dành cho vị trí tại Hàn Quốc. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo: http://www.poscoencvietnam.com/career.html#recruitment.

*Trường bắt buộc

*Tên
*E-mail
Quốc gia
*Nghề nghiệp    
*Kinh doanh
*Tiêu đề
*Yêu cầu
Đính kèm
Gửi

tuyển dụng

Tuyển dụng dành cho người nước ngoài khi có nhu cầu sẽ được thông
báo tại trang web của chi nhánh nước ngoài hoặc trên các phương tiện
quảng cáo tuyển dụng tại nước sở tại. Hồ sơ ứng tuyển gửi qua các
phương tiện khác sẽ không được hồi đáp. Vì vậy, đối với các ứng cử
viên nộp đơn cho vị trí làm việc tại Việt Nam vui lòng nộp theo hướng
dẫn trên trang web của chi nhánh POSCO E&C tại Việt Nam. Trang web
POSCO E&C này chỉ dành cho hồ sơ nộp dành cho vị trí tại Hàn Quốc.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo:
http://www.poscoencvietnam.com/career.html#recruitment

close